YKVN Scholarship 2021 program now open for application

(Thông báo Chương trình Học bổng khuyến học 2021 của YKVN)

Dear students,

We are pleased to announce that YKVN’s annual scholarship program for law students is now open for applications. Candidates from eligible universities in are welcome to apply at scholarship.hn@ykvn-law.com (for Hanoi) or scholarship.hcm@ykvn-law.com (for Ho Chi Minh City) before February 5, 2021. For more details of the YKVN Scholarship 2021 Program, the eligibility and how to apply, please take a look at our attached PDF.

Các bạn sinh viên thân mến,

Chúng tôi hân hạnh thông báo Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN năm 2021 dành cho sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhận hồ sơ. Ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ tại scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Hà Nội) hoặc tại  scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh) trước ngày 5 tháng 2 năm 2021. Để có thêm thông tin chi tiết, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ đối với Chương trình Học bổng khuyến học 2021 của YKVN, vui lòng xem tệp PDF đính kèm thông báo này.

YKVN Scholarship Plan 2021

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt