Chuyên Chương Về Việt Nam | Hướng Dẫn Về Tranh Tụng Theo Quốc Gia Của Tạp Chí Legal 500

  • 2020
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Lĩnh vực hành nghề tố tụng tại Việt Nam của YKVN đã được công nhận rộng rãi trong khu vực nhờ thành tích nổi bật của đội ngũ luật sư. Các luật sư thành viên Trương Trọng Nghĩa, Trương Nhật Quang, luật sư cố vấn Nguyễn Hồng Hà và luật sư cộng sự Lê Huỳnh Nhật Minh vô cùng vinh dự được đóng góp vào chuyên chương về luật Việt Nam của Tạp Chí The Legal 500: Hướng Dẫn Về Tranh Tụng Theo Quốc Gia.

Mục Q&A theo đặc thù quốc gia này đưa ra bức tranh tổng quan về pháp luật và các quy định tố tụng có thể xảy ra tại Việt Nam và là một phần trong ấn phẩm THướng Dẫn Về Tranh Tụng Theo Quốc Gia năm 2020 của Tạp Chí The Legal 500.

 

Quý vị có thể tìm đọc miễn phí chương này tại: https://www.legal500.com/guides/chapter/vietnam-litigation/.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt