Văn Phòng

Các luật sư của YKVN cùng nhau là nòng cốt trong cơ chế hoạt động của công ty, kết nối kinh nghiệm tư vấn tại Việt Nam và quốc tế với thế mạnh trọng tâm là Việt Nam (các giao dịch đầu tư vào Việt Nam và các hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài) cùng với khả năng thực hiện dịch vụ và nguồn lực tương đương với các hãng luật quốc tế và các hãng luật lớn trong khu vực.

Cơ cấu hoạt động YKVN

Ngoài 3 văn phòng hiện tại, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới vững chắc trên toàn cầu bao gồm các hãng luật chia sẻ các giá trị tương đồng và cam kết chất lượng dịch vụ pháp lý xuất sắc, từ đó cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

Đáng chú ý, YKVN là một trong những hãng luật có quan hệ hợp tác sâu rộng với Slaughter and May và là một thành viên của mạng lưới World Services Group.

World Services Group (WSG), được thành lập năm 2002, là nguồn lực được công nhận trên toàn cầu dành cho các chuyên gia và khách hàng, nhằm bảo đảm các dịch vụ pháp lý, ngân hàng đầu tư và kế toán luôn duy trì chất lượng, giá trị và dịch vụ tốt nhất. Mạng lưới được xây dựng dựa trên trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của hơn 20.000 chuyên gia làm việc cho hơn 120 công ty thành viên tạo hơn 130 khu vực pháp lý toàn cầu.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt