Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành Phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính trọng điểm của Việt Nam và là một trong những khu vực đô thị năng động nhất.

Đội ngũ luật sư Việt Nam và quốc tế của chúng tôi bao gồm 8 luật sư thành viên và hơn 40 chuyên viên pháp lý.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong nước và quốc tế các dịch vụ pháp lý toàn diện trong nhiều lĩnh vực như hoạt động doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính, mua bán và sáp nhập, dự án và giải quyết tranh chấp.

Liên hệ

Trương Nhật Quang

Luật Sư Thành Viên Điều Hành

Trương Trọng Nghĩa

Luật Sư Thành Viên

Vũ Dũng

Luật Sư Thành Viên

Lê Thị Lộc

Luật Sư Thành Viên

Văn Phòng

Phòng 1102 The Metropolitan
235 Đường Đồng Khởi , Quận 1
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3822 3155

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt