Sáu luật sư thành viên của YKVN được tạp chí Asia Business Law vinh danh trong Danh sách A | Top 100 luật sư hàng đầu Việt Nam 

January 21, 2022

Tạp chí Asia Business Law đã công bố danh sách 100 Luật sư hàng đầu Việt Nam năm 2021, trong đó vinh danh 6 luật sư thành viên của YKVN thuộc Danh sách A:

Trương Nhật Quang 

Diệp Hoài Nam

Trương Trọng Nghĩa

Dương Thu Hà

Vũ Dzũng 

Lưu Tiến Dzũng

Danh sách dựa trên nghiên cứu chuyên sâu do Tạp chí Asia Business Law thực hiện, khảo sát các luật sư thuộc phòng/ban pháp chế các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới cũng như các luật sư thành viên tại các công ty luật quốc tế và đề nghị họ đưa ra đề xuất về các luật sư xứng đáng có mặt trong Danh sách A.

Theo một số nhận xét của khách hàng, ABL mô tả luật sư thành viên của YKVN, Trương Nhật Quang, là “luật sư hàng đầu trong lĩnh vực thị trường vốn tại Việt Nam” cho đến nay với “danh tiếng xuất sắc trên thị trường” và tham gia tư vấn cho “các giao dịch tiêu biểu nhất.

Luật sư thành viên Lưu Tiến Dũng cũng được mô tả là “không chỉ đại diện hoặc bảo vệ khách hàng của mình trong các vụ kiện hoặc tố tụng trọng tài, mà còn đưa ra các giải pháp cho khách hàng nhằm cải thiện hoặc phát triển hoạt động kinh doanh của họ sau tranh chấp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt