Chương Việt Nam | Fintech 2022 | Lexology Getting the Deal Through

 • 2021
 • Tiếng Anh

Tóm tắt

Fintech 2022 (Lexology Getting the Deal Through) là nội dung hướng dẫn tham khảo đem đến cái nhìn tổng quan toàn diện và kiến thức chuyên môn sâu rộng về các quy định và xu hướng công nghệ tài chính tại 33 khu vực tài phán.

YKVN đóng góp nội dung trong Chương Việt Nam.

Các tác giả soạn thảo cho chuyên chương bao gồm luật sư Lê Thị Lộc (Luật Sư Thành Viên), luật sư Nguyễn Ngọc Bích Trâm (Luật Sư Thành Viên), cùng sự hỗ trợ của luật sư Nguyễn Duy Dương (Luật Sư Cộng Sự Cấp Cao).

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

 • Toàn cảnh công nghệ tài chính và các sáng kiến,
 • Quy định về tài chính,
 • Quy định về các giao dịch quốc tế,
 • Bán hàng và tiếp thị,
 • Thay đổi quyền kiểm soát,
 • Tội phạm tài chính,
 • Cho vay ngang hàng và cho vay trên thị trường,
 • Trí tuệ nhân tạo, công nghệ sổ cái phân tán và tài sản mã hóa,
 • Bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng,
 • Thuê ngoài và điện toán đám mây,
 • Quyền sở hữu trí tuệ,
 • Cạnh tranh,
 • Thuế,
 • Di trú, và
 • Các nội dung cập nhật và xu hướng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt