Nguyễn Duy DươngLuật Sư Cộng Sự Cấp Cao

  Nguyễn Duy Dương

  Luật Sư Cộng Sự Cấp Cao 
  Thành Phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh Vực Tư Vấn

  Hoạt Động Doanh Nghiệp

  Mua Bán & Sáp Nhập

  Giải Quyết Tranh Chấp

  Luật sư Dương là luật sư nước ngoài đã đăng ký hành nghề tại Việt Nam. Tại YKVN, luật sư Dương tập trung tư vấn các vấn đề Mua Bán & Sáp Nhập, Hoạt Động Doanh Nghiệp và Giải Quyết Tranh Chấp.

  Luật sư Dương thường xuyên tư vấn cho khách hàng là các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, các công ty đại chúng niêm yết của Việt Nam và các quỹ đầu tư tư nhân, trong các giao dịch trong và ngoài nước.

  Luật sư Dương từng làm việc tại Kitahama Partners (Osaka, Nhật Bản), Tổ Chức Hỗ Trợ Pháp Lý Từ Thiện Công giáo (Chicago, Illinois), Circuit Court thuộc Hạt Cook, Bộ Phận Pháp Lý, Chambers of the Honorable Sanjay Tailor (Chicago, Illinois), Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Bang Illinois Heather Steans (Chicago, Illinois), và Văn Phòng Luật Sư của Hạt Cook – Thuộc Bộ Phận Second Municipal Division (Skokie, Illinois).

  Học Vấn

  Khoa Luật Đại Học Northwestern, Bằng J.D (2014)

  Tạp Chí Kinh Doanh và Luật Quốc Tế Northwestern – Biên Tập Viên (2013-2014)

  Đại Học Northwestern, Cử Nhân Kinh Tế (2010)

  Đoàn Luật Sư và Hiệp Hội Nghề Nghiệp

  Đoàn Luật Sư Bang Illinois

  Luật Sư Nước Ngoài Được Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề tại Việt Nam

  Hoạt Động Doanh Nghiệp

  • Tư vấn cho công ty SaaS về đào tạo chống độc quyền và chống rửa tiền cho các bên thứ ba;
  • Tư vấn cho công ty hệ thống máy tính về khung quy định cho stablecoin;
  • Tư vấn cho nền tảng ngoại hối quốc tế về các quy định đối với hoạt động ngoại hối của các ngân hàng;
  • Tư vấn cho công ty thẻ tín dụng về các yêu cầu bảo mật dữ liệu và an ninh mạng;
  • Tư vấn cho The PAN Group trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước đầu tiên;
  • Tư vấn cho Tập đoàn Hàn Quốc về việc nộp hồ sơ trước khi sáp nhập liên quan đến hoạt động tái cấu trúc tại nước ngoài;
  • Tư vấn cho bên cho vay nước ngoài về bảo lãnh ngân hàng cho các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với công ty liên kết bất động sản của bên cho vay nước ngoài;
  • Tư vấn cho Alliance Laundry Systems trong giao dịch đầu tư vào thị trường Việt Nam và hoạt động kinh doanh hiện hành của công ty con Việt Nam; và
  • Tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia về các vấn đề doanh nghiệp và tuân thủ, bao gồm cổ tức, ESOP, các khoản vay của cổ đông, giấy phép phụ hoạt động, v.v..

  Mua Bán & Sáp Nhập

  • Tư vấn cho Grab Holdings về các vấn đề Việt Nam nhằm mục đích chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết tại Hoa Kỳ;
  • Tư vấn cho công ty SaaS về đào tạo chống độc quyền và chống rửa tiền cho các bên thứ ba;
  • Tư vấn cho công ty hệ thống máy tính về khung quy định cho stablecoin;
  • Tư vấn cho nền tảng ngoại hối quốc tế về các quy định đối với hoạt động ngoại hối của các ngân hàng;
  • Tư vấn cho công ty thẻ tín dụng về các yêu cầu bảo mật dữ liệu và an ninh mạng;
  • Tư vấn cho The PAN Group trong đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước đầu tiên;
  • Tư vấn cho Tập đoàn Hàn Quốc về việc nộp hồ sơ trước khi sáp nhập liên quan đến hoạt động tái cấu trúc tại nước ngoài;
  • Tư vấn cho bên cho vay nước ngoài về bảo lãnh ngân hàng cho các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với công ty liên kết bất động sản của bên cho vay nước ngoài;
  • Tư vấn cho Alliance Laundry Systems trong giao dịch đầu tư vào thị trường Việt Nam và hoạt động kinh doanh hiện hành của công ty con Việt Nam; và
  • Tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia về các vấn đề doanh nghiệp và tuân thủ, bao gồm cổ tức, ESOP, các khoản vay của cổ đông, giấy phép phụ hoạt động, v.v..

  Giải Quyết Tranh Chấp

  • Tư vấn cho chủ sở hữu trước đây của Euvipharm Pharmaceuticals trong các tranh chấp tại Việt Nam và Singapore với cổ đông lớn iNova Pharmaceuticals – một công ty thuộc Valeant;
  • Tư vấn về các tranh chấp cổ đông tại Singapore và Việt Nam với Tập Đoàn Trung Nguyên về quyền sở hữu công ty cà phê Singapore;
  • Tư vấn cho cổ đông Hoa Kỳ trong tranh chấp tiềm tàng với cổ đông Việt Nam về quyền kiểm soát một công ty logistics tại cảng;
  • Tư vấn cho Coca Cola trong việc giải quyết tranh chấp lao động với thành viên công đoàn;
  • Tư vấn cho một công ty tư vấn công nghệ thông tin Michigan trong tranh chấp tại Việt Nam với các nhà thầu phụ Việt Nam trước đây;
  • Tư vấn cho một công ty của Vương Quốc Anh về tranh chấp tiềm tàng với nhà cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân bị lỗi;
  • Tư vấn cho một công ty đa quốc gia về thủ tục chấm dứt quan hệ lao động tại Việt Nam; và
  • Tư vấn cho nhà cung cấp dịch vụ y tế quốc tế trong thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với nhân viên y tế cấp cao tại Việt Nam.
  X
  Contact Us

  Send a message to YKVN