Chương Việt Nam | Báo cáo đánh giá quản trị doanh nghiệp 2022 | Ấn bản lần thứ 12  

  • 2022
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Trong ấn bản lần thứ 12 này, Báo cáo đánh giá quản trị doanh nghiệp nhấn mạnh quản trị doanh nghiệp đã trở thành một chủ đề cấp thiết và quan trọng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là vào năm thứ hai sau đại dịch Covid-19 – một năm được ghi dấu với các vấn đề khí hậu, bất ổn chính trị, thay đổi công nghệ, cũng như mối quan tâm ngày càng gia tăng về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, tài chính xanh và nhu cầu từ cả nhân viên và khách hàng trong việc xây dựng uy tín về sức khỏe cá nhân cũng như trách nhiệm đạo đức tốt nhất.

Luật sư thành viên điều hành Trương Nhật Quang, luật sư thành viên Nguyễn Văn Hải và luật sư cộng sự cấp cao Krissen Pillay đồng soạn thảo chuyên chương tổng quan về cơ chế quản trị công ty và nêu bật các xu hướng và xu thế phát triển gần đây trong Chương Việt Nam năm 2022 của Báo cáo đánh giá quản trị doanh nghiệp (Ấn bản lần thứ 12, The Law Reviews, Law Business Research).

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

  • Tổng quan về cơ chế quản trị doanh nghiệp
  • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Công khai thông tin
  • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / ESG
  • Các cổ đông
  • Triển vọng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt