YKVN tư vấn cho Bitexco Energy Ltd trong giao dịch mua lại toàn bộ cổ phần của Công Ty Talisman (Vietnam 15-2/01) Ltd

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

Theo thông báo chính thức của Tập đoàn Bitexco vào ngày 20 tháng 8, Công Ty Tnhh Bitexco Energy – công ty con 100% vốn do Bitexco sở hữu – đã ký hợp đồng mua bán cổ phần với Repsol Exploración SA để mua lại toàn bộ cổ phần của Repsol tại Công Ty Talisman (Vietnam 15-2/01) Ltd, một công ty được thành lập tại Canada.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm khi đạt được các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

YKVN đã đại diện cho Công Ty Tnhh Bitexco Energy trong giao dịch tiêu biểu thuộc lĩnh vực dầu khí này.

Nhóm luật sư YKVN do Luật Sư Thành Viên Cấp Cao Đặng Khải Minh và Luật Sư Thành Viên Phạm Minh Thắng dẫn đầu. FASKEN (Huy Do) tham gia tư vấn trong giao dịch với tư cách là bên tư vấn luật Canada.

Về Công Ty TNHH Bitexco Energy

Công Ty Tnhh Bitexco Energy là thành viên của Tập đoàn Bitexco. Bitexco Energy mang sứ mệnh đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Được thành lập vào năm 2002, Tập đoàn Bitexco sở hữu 21 dự án điện năng và hai dự án dầu khí trong danh mục đầu tư.

Về Talisman (Vietnam 15-2/01)

Talisman (Vietnam 15-2/01) hiện đang nắm giữ 60% số lượng hợp đồng khai thác dầu khí tại Lô 15-2/01 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam của Công Ty Cổ Phần Thăng Long.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

(Nguồn ảnh: VIR)

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt