Việt Nam: Các Giao Dịch Bán Cổ Phần Chiến Lược Trong Hoạt Động Cổ Phần Hóa

  • 2009
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Năm 2009, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi, nhất là trong giới luật sư khi các DNNN lớn bắt đầu quá trình cổ phần hóa, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

 

Bài viết được đăng trên Tạp chí IFLR này đề cập đến những thuận lợi và khó khăn của hoạt động cổ phần hóa tại Việt Nam với sự tồn tại của khung pháp lý cơ bản quy định hoạt động cổ phần hóa, Nghị Định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Nghị Định 109) và Nghị Định số 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các ngân hàng thương mại việt nam.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt