John DavisLuật Sư Cố Vấn

  John Davis

  Luật Sư Cố Vấn
  Hà Nội

  Lĩnh Vực Tư Vấn

  Ngân Hàng & Tài Chính
  Thị Trường Vốn
  Hoạt Động Doanh Nghiệp
  Cơ Sở Hạ Tầng

  Luật sư John Davis tập trung hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và đầu tư đối tác công tư (PPP), ngân hàng, thị trường vốn và các vấn đề về hoạt động doanh nghiệp. Khách hàng của luật sư Davis bao gồm các công ty đa phương, ngân hàng đầu tư quốc tế, các ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực năng lượng và nước. Luật sư Davis đã tham gia tư vấn các dự án cơ sở hạ tầng trong hầu hết thời gian hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực châu Á kể từ năm 1995. Khi thị trường vốn và ngân hàng của Việt Nam đã phát triển, luật sư Davis tham gia vào nhiều giao dịch nợ, vốn chủ sở hữu và giao dịch phái sinh quan trọng cũng như trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài việc tư vấn trong các giao dịch, luật sư Davis cũng đóng vai trò là một cố vấn cho các chính phủ trong khu vực. Luật sư Davis tư vấn cho các chính phủ trong khu vực về cải cách pháp luật ảnh hưởng đến các vấn đề về cơ sở hạ tầng và PPP cũng như các vấn đề pháp lý.

  Học Vấn

  Đại học Wisconsin – Madison, Ph.D. (1986)

  Đại học Wisconsin – Madison, J.D. (1989)

  Đại học Boston, Khoa Chính Trị Học & Khoa Kinh Tế Học A.B. (1970)

  Đoàn Luật Sư và Hiệp Hội Nghề Nghiệp

  Toà Án Tối Cao Wisconsin, Khu Tây Wisconsin

  Toà Án Địa Phương Hoa Kỳ, Khu Tây Wisconsin

  Toà Án Phúc Thẩm Hoa Kỳ, Khu Vực Số 7

  Toà Án Thuế Hoa Kỳ

  Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ

  Bộ Tư Pháp Việt Nam (Luật Sư Nước Ngoài)

  Các Tòa Án Cấp Cao Nước Anh và Xứ Wales (Solicitor)

  Ngân Hàng, Tài Chính và Thị Trường Vốn

  • Thường xuyên tư vấn cho một ngân hàng đầu tư lớn của nước ngoài về các vấn đề pháp lý tại Việt Nam;
  • Đại diện cho hai ngân hàng đầu tư quốc tế là bên bảo lãnh phát hành chứng khoán và công ty quản lý trong giao dịch phát hành trái phiếu bằng tiền Đồng trị giá 110 triệu USD của một ngân hàng tư nhân Việt Nam;
  • Đại diện cho một ngân hàng Việt Nam trong việc đàm phán các sản phẩm phái sinh gắn liền với rủi ro tín dụng do một ngân hàng thương mại quốc tế phát hành;
  • Tư vấn cho một ngân hàng đầu tư quốc tế trong các giao dịch phái sinh nói chung và trong các giao dịch cụ thể với các đối tác Việt Nam;
  • Đại diện cho một ngân hàng tư nhân lớn của Việt Nam trong giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho tất cả các cổ đông để tăng vốn Cấp 2; và
  • Tư vấn cho ba ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu của Việt Nam, Vietcombank, Vietinbank và BIDV, trong quá trình cổ phần hoá của các ngân hàng này.

  Hoạt Động Doanh Nghiệp

  • Tư vấn cho một nhà cung cấp dịch vụ đa quốc gia hàng đầu trong việc cơ cấu quyền sở hữu của đối tác trong nước của công ty này và quan hệ của công ty này với các công ty mẹ trong khu vực và quốc tế.

  Cơ Sở Hạ Tầng

  • Thành viên của nhóm IFC tư vấn cho Bộ Công Thương trong việc phát triển và đám phán Dự Án Nhiệt Điện Nghi Sơn II, 2006-2013;
  • Thành viên của nhóm IFC tư vấn cho Bộ Điện Lực Myanmar về việc mua sắm cho Dự Án Điện BOT Khí Chu Trình Hỗn Hợp Myingyan năm 2014;
  • Thành viên của nhóm IFC tư vấn cho Bộ Đầu Tư & Thương Mại về việc phát triển và đàm phán Dự Án Thủy Điện BOT sông Tina năm 2014;
  • Tư vấn cho Bộ Điện Lực Fiji về dự án phát triển lưới điện mini cho năng lượng tái tạo ở các khu vực không nối lưới năm 2018;
  • Thành viên của nhóm IFC tư vấn cho PT SMI trong việc phát triển và mua sắm cho dự án BOT đường ống và xử lý nước Umbulan ở Đông Java năm 2012 và 2013;
  • Tư vấn cho Asian Development Bank trong giao dịch đầu tư cổ phần và tài trợ cho Dự Án Nhà Máy Xử Lý Nước Thủ Đức BOT năm 1998-2001; và
  • Tư vấn cho UBND tỉnh Thanh Hóa và Asian Development Bank trong việc phát triển hệ thống xử lý nước thải cho Khu Kinh Tế Nghi Sơn năm 2013.

  Đánh Giá Khách Quan

  “Tiếp cận và tìm hiểu vấn đề một cách đa chiều”

  (Chambers)

  • “PPP ở Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.” Trình bày tại Hội Thảo về Thành Lập Đơn Vị PPP do Bộ Tài Chính Indonesia và IFC tổ chức, ngày 5 tháng 2 năm 2013;
  • “Pháp luật của Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Phân tích kinh tế.” Trình bày tại Hội Nghị Viện Luật Châu Á lần thứ 9, Singapore, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2012. Phát biểu về “Tính Bền Vững – Khái Niệm Gây Tranh Cãi: Giao Dịch Chứng Khoán trong Bộ Luật Quản Trị Doanh Nghiệp Thái Lan (SET)” tại Asian Law Institute Conference lần thứ 8, Đại học Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản, 26-27 tháng 5, 2011;
  • “Việt Nam” (đồng tác giả với Mai Kim Dung) Hướng Dẫn Pháp Lý Quốc Tế phục vụ: Quản Trị Doanh Nghiệp 2010 (Luân Đôn: Nhóm Pháp Lý Toàn Cầu, 2010), Chương 26.
  • “Trách Nhiệm của Giám Đốc Việt Nam.” Trình bày tại Diễn Đàn Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam Công Ty Tài Chính Quốc Tế-NexisLexis, Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 8 và 9, tháng 10, 2009. Tham gia trong cuộc Thảo Luận của Nhóm Chuyên Gia về Cổ Đông và Các Bên Liên Quan Thúc Đẩy để Nâng Cao Quản Trị Doanh Nghiệp của Các Công Ty Việt Nam;
  • “Giao Dịch Bán Chiến Lược trong Cổ Phần Hóa.” (đồng tác giả với Dương Thu Hà) Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế, Phụ San Đặc Biệt, 2009 Hướng Dẫn về Mua Bán & Sáp Nhập, tháng 6 năm 2009;
  • “Phát Triển Tiêu Chuẩn Nghĩa Vụ trong Luật Doanh Nghiệp Việt Nam” trình bày tại Hội Nghị Viện Luật Châu Á lần thứ 6, Hồng Kông, ngày 27- 28 tháng 5 năm 2009;
  • “Quyền Tùy Nghi trong Luật Cạnh Tranh ASEAN”. Trình bày tại hội nghị về Thách Thức trong Luật Cạnh Tranh ở châu Á được tài trợ bởi Diễn Đàn Cạnh Tranh Châu Á và GTZ, Jakarta, 23 tháng 5 năm 2007;
  • Phát biểu về “Nguồn Lực và Năng lượng”, Diễn Đàn Đầu Tư Việt Nam thường niên lần thứ 2: Tăng Trưởng Tài Chính, Con Hổ Tiếp Theo của Châu Á, ngày 19 – 20 tháng 3 năm 2007 Hà Nội, Việt Nam. Được tổ chức bởi Euromoney và SCIC;
  • “KPPU [Ủy Ban Giám Sát Cạnh Tranh Kinh Doanh] như một đối trọng mới trong hệ thống pháp luật của Indonesia” trong Timothy Lindsey (biên tập) Indonesia: Luật & Xã Hội ấn bản lần thứ 2 (Melbourne: Federation Press và Singapore: ISEAS, 2008). Cũng được trình bày tại Buổi Khai Mạc Viện Luật Châu Á, Singapore, ngày 27-28 tháng 5 năm 2004; và
  • “Thay Đổi Môi Trường Pháp Lý cho các Dự Án BOT Việt Nam (v đồng tác giả với Trương Nhật Quang). Báo Đầu Tư (ngày 11 và 18 tháng 3 năm 2000).
  X
  Contact Us

  Send a message to YKVN

  Not readable? Change text. captcha txt