Thành viên mới @ Ủy Ban Trọng Tài Quốc Tế KCAB: chúc mừng luật sư Đặng Khải Minh

KCAB INTERNATIONAL vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Ủy Ban Trọng Tài Quốc Tế (IAC).

Các thành viên IAC gồm có (theo thứ tự bảng chữ cái): Yun-Jae Baek (Yulchon LLC), Yas Banifatemi (Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes), Đặng Khải Minh (YKVN), Chantal-Aimée Doerries QC (Atkin Chambers), Ning Fei (Công Ty Luật Beijing Hui Zhong), Jason Fry QC (Clifford Chance), Benjamin Hughes (Arbitration Chambers), Douglas Jones AO (Sydney Arbitration Chambers), Grant L. Kim (LimNexus LLP), Joongi KIM 金晙基 (Yonsei Law School), Sae Youn Kim (Kim & Chang), Christopher Lau (3VB Chambers), Jun Sang Lee (Yoon & Yang LLC), Loretta Malintoppi (39 Essex Chambers), Dietmar W. Prager (Debevoise & Plimpton LLP), Rashda Rana SC (Rana IDRS), Lucy Reed (Arbitration Chambers), Thomas Snider R. Snider (Al Tamimi & Company), Hiroyuki Tezuka (Nishimura & Asahi), Robert Wachter (Lee & Ko), Stephan Wilske (Gleiss Lutz), Ing Loong Yang (Latham & Watkins LLP), Gerold Zeiler (Zeiler Floyd Zadkovich), và Kap-You (Kevin) KIM (Peter & Kim), là người sẽ tiếp tục nắm giữ vai trò là Chủ Tịch IAC.

Nhiệm kỳ của Ủy Ban Trọng Tài IAC mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 với thời hạn ba (3) năm.

Giáo sư Hi-Taek Shin, Chủ Tịch KCAB INTERNATIONAL, bình luận: “Chúng tôi thật sự may mắn khi các trọng tài viên xuất sắc đã đồng ý tham gia IAC. Với hiểu biết và chuyên môn sâu rộng của các chuyên gia, chúng tôi tin tưởng rằng IAC sẽ dẫn dắt tổ chức và đảm bảo rằng KCAB INTERNATIONAL luôn giữ vững vị thế là một trong những diễn đàn hiệu quả và đáng tin cậy nhất về giải quyết tranh chấp quốc tế trong khu vực.”

Kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2018, KCAB INTERNATIONAL đã đặc biệt nhận được sự hỗ trợ và cố vấn quý giá từ IAC, điều này chắc chắn đã góp phần vào việc nâng cao và cải thiện phương thức và thực hành quản lý các vụ việc. Được thành lập theo Điều 1(3) của Quy Tắc Trọng Tài Quốc Tế KCAB, IAC đóng vai trò cố vấn cho KCAB INTERNATIONAL trong nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả việc bổ nhiệm, không thừa nhận, thay thế và miễn nhiệm các trọng tài viên.

Để tìm hiểu thêm về lĩnh vực tư vấn về Trọng Tài Quốc Tế của YKVN: https://ykvn-law.com/vi/trongtai/

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

t: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt