Tài Trợ Dự Án Cho Hoạt Động Thúc Đẩy Tăng Trưởng Sản Xuất Năng Lượng Tại Việt Nam Và Nhận Thức Từ Khía Cạnh Chính Trị

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Tìm hiểu bản PDF tương tác từ ấn bản tháng 1 năm 2019 của Asian-Mena Counsel, tạp chí dành cho Cộng đồng Luật sư doanh nghiệp, bao gồm Báo cáo đặc biệt về các Dự án và Năng lượng, đặc biệt phần cập nhật chương Việt Nam của YKVN với sự đóng góp của Luật sư thành viên Eli Mazur, luật sư chuyên giải quyết vấn đề được đánh giá cao, một chuyên gia giảm thiểu khủng hoảng và một luật sư cố vấn thực tế, định hướng thương mại.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt