Luật Sư Thành Viên Trương Trọng Nghĩa Đồng Phụ Trách Mảng Tranh Tụng của YKVN được tạp chí Asia Legal Business (ALB) bình chọn là một trong 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á năm 2022

18 Tháng 2, 2022

Luật sư thành viên Trương Trọng Nghĩa, luật sư đồng phụ trách mảng tranh tụng của YKVN đã được Tạp chí Asia Legal Business (ALB) bình chọn là một trong 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á năm 2022. Luật sư Nghĩa đồng thời là luật sư Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách.

Danh sách 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á của tạp chí ALB nhằm tôn vinh những luật sư hành nghề trong lĩnh vực tranh tụng ở Châu Á với sự kiên trì, nhạy bén trong chiến lược, khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp cũng như khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường pháp lý.

Để xem thêm thông tin về Danh sách 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á của tạp chí ALB

Các tiêu chí sau đây đã được xem xét khi đưa ra Danh sách 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á của tạp chí ALB: Các vụ việc quan trọng đã giải quyết trong suốt thời gian hành nghề | Các vụ việc quan trọng đã giải quyết trong vòng 12 tháng | Khách hàng chính | Khách hàng mới | Các giải thưởng quan trọng & giải thưởng hoặc sự công nhận của bên thứ ba | Đề cử  và nhận xét của khách hàng | Nhận xét từ luật sư thành viên hoặc luật sư đồng nghiệp | Các vụ việc đã tham gia và diễn ra ở Châu Á hoặc đại diện cho khách hàng Châu Á ở nước ngoài (Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 01 tháng 11 năm 2021).

Xem danh sách đầy đủ tại đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt