Lãnh Đặng Thu NgaLuật Sư Cộng Sự Cấp Cao

  Lãnh Đặng Thu Nga

  Luật Sư Cộng Sự Cấp Cao
  TP. Hồ Chí Minh

  Lĩnh Vực Tư Vấn

  Hoạt Động Doanh Nghiệp

  Mua Bán & Sáp Nhập

  Đầu Tư Nước Ngoài

  Lãnh Đặng Thu Nga là một luật sư cộng sự cấp cao tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của YKVN. Nga chuyên về mảng thương mại và doanh nghiệp cũng như các hoạt động đầu tư nước ngoài.

  Nga đã tham gia nhiều giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ quy trình cấp phép đến giai đoạn sau cấp phép, cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

  Ngoài ra, Nga cũng có kinh nghiệm xử lý các vấn đề kinh doanh và thương mại, bao gồm tư vấn cho các công ty đa quốc gia về các quy định và luật thương mại của Việt Nam liên quan đến hải quan, kiểm soát xuất nhập khẩu, quảng cáo và các vấn đề thương mại liên quan khác.

  Học Vấn

  Trường Đại Học Luật – Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạc Sỹ Luật (2014)

  Trường Đại Học Quốc Gia – Thành Phố Hồ Chí Minh, Cử Nhân Luật (2010)

  Đoàn Luật Sư và Hiệp Hội Nghề Nghiệp

  Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hoạt Động Doanh Nghiệp

  • Tư vấn thủ tục cấp phép của Deutsche Bank và Exim Thái Lan;
  • Tư vấn cho Sunluxe Enterprises Limited trong giao dịch thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Thành phố Đồng Nai, Việt Nam;
  • Tư vấn cho Boyd Hong Kong trong giao dịch thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam;
  • Tư vấn cho SAP Asia Pte. Ltd trong giao dịch thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Thành phố Đồng Nai, Việt Nam;
  • Đại diện cho các thương nhân nước ngoài như AGS Transport, DOW trong giao dịch thành lập văn phòng đại diện tại Việt;
  • Tư vấn cho Roxar AS, Monsanto, DOW, SAP, Aricent, Capgemini, Pfizer và Sodexo về hoạt động kinh doanh hiện hành tại Việt Nam;
  • Tư vấn cho Pharma Group, ủy ban chức năng của Eurocham tại Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh hiện hành tại Việt Nam;
  • Tư vấn cho các công ty Lazada tại Việt Nam về hoạt động kinh doanh hiện hành tại Việt Nam;
  • Tư vấn cho Roche Company Limited trong giao dịch thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; và
  • Tư vấn cho Công ty TNHH Đại học Fulbright Việt Nam về việc bổ sung các giấy phép cần thiết cũng như các hoạt động kinh doanh đề xuất cho hoạt động kinh doanh của Đại học Fulbright.

  Mua Bán & Sáp Nhập

  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục cấp phép hoàn tất việc sáp nhập các công ty Lazada hoạt động trong lĩnh vực logistic;
  • Tư vấn cho việc chia tách doanh nghiệp của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang Thái Tuấn tại Việt Nam;
  • Tư vấn cho La Petite Ecole Pte. Ltd. trong giao dịch mua lại 100% vốn điều lệ của Sarl Education Phare sở hữu Sarl Kindergarden và thực hiện các thủ tục cấp phép cho giao dịch mua lại này;
  • Tư vấn cho Vietnam O-man Investment Fund trong giao dịch mua cổ phần/phần vốn góp và kiểm soát quyền tài chính/đầu tư vào nhiều công ty (cụ thể là cung cấp nước, giáo dục, thực phẩm và đồ uống, v.v.);
  • Tư vấn cho Công Ty Tnhh Đại Học Rmit Việt Nam về các hoạt động đầu tư và kinh doanh đề xuất cũng như bổ sung các ngành nghề kinh doanh cần thiết cho Đại học RMIT;
  • Tư vấn cho MGH trong giao dịch việc mua phần vốn góp tại một công ty logistics tại Việt Nam;
  • Đại diện cho POSCO Engineering and Construction trong giao dịch bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, chủ đầu tư dự án Diamond Plaza tại Thành Phố Hồ Chí Minh; và
  • Tư vấn cho Masan Group trong giao dịch mua/bán phần vốn góp/cổ phần với các công ty khác tại Việt Nam.
  X
  Contact Us

  Send a message to YKVN

  Not readable? Change text. captcha txt