Giới Thiệu Về Trọng Tài ở Châu Á – Chương Việt Nam – Ấn Bản Lần Thứ Hai, 2018

  • 2018
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Ba vấn đề chính mà các đối tác thương mại cần xem xét khi giao kết quan hệ hợp đồng liên quan đến điều khoản giải quyết tranh chấp (hoặc thẩm quyền tài phán) bao gồm:

(1) loại hình giải quyết tranh chấp phù hợp nhất,

(2) địa điểm trọng tài trong trường hợp các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài, và

(3) việc thông qua các quy tắc về thủ tục.

 

Trong Hướng dẫn về Trọng tài ở Châu Á năm 2018 của Morgan Lewis, trường hợp trọng tài được ưu tiên và các nội dung trao đổi khác nhau liên quan đến trọng tài được thể hiện trong phần Hỏi đáp với hai luật sư thành viên tại văn phòng Singapore của YKVN là luật sư Đặng Khải Minh & luật sư Đỗ Khôi Nguyên phụ trách mảng tố tụng/ trọng tài.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt