Thông Tin Cần Biết Về Hoạt Động Thanh Tra Tại Việt Nam

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Thanh Tra (Dawn Raids) sẽ trở thành công cụ kiểm soát chính của Chính phủ trong tương lai, và các Công ty Dược phẩm cần chuẩn bị đầy đủ cho hoạt động này. Bản Tin này trình bày tổng quan về hình thức Thanh Tra tại Việt Nam cùng với các khuyến nghị của YKVN mà quý công ty nên chuẩn bị.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt