Chương Việt Nam | Mua Bán Và Sáp Nhập Bất Động Sản 2022 | Lexology Getting the Deal Through 

 • 2022
 • Tiếng Anh

Tóm tắt

Báo Cáo Mua Bán Và Sáp Nhập Bất Động Sản 2022 (Lexology Getting the Deal Through) là tài liệu tham khảo liên quan đến kiến thức chuyên môn sâu rộng về các quy định và xu hướng của thị trường mua bán và sáp nhập bất động sản.

Chương Việt Nam do YKVN soạn thảo phân tích các cấu trúc và quy trình điển hình; tổng quan về pháp luật và các quy định, bao gồm các quy định cụ thể cho các giao dịch kết hợp quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài; việc xem xét chấp thuận của cổ đông; thuế và các hình thức mua lại; các giao dịch tư nhân hóa; thẩm định pháp lý; các nội dung điển hình trong quy trình đàm phán; các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng; tài trợ tài chính; phương án đầu tư chung; và các xu hướng thị trường.

Các tác giả soạn thảo cho chuyên chương bao gồm luật sư Lê Thị Lộc (Luật Sư Thành Viên), luật sư Nguyễn Ngọc Bích Trâm (Luật Sư Thành Viên), cùng sự hỗ trợ của luật sư Nguyễn Duy Dương (Luật Sư Cộng Sự Cấp Cao), Trần Thiên Vũ (Luật Sư Cộng Sự), Nguyễn Đình Thức (Luật Sư Cộng Sự), Hà Nguyễn Nhật Minh (Luật Sư Cộng Sự), và Phạm Anh Tú (Trợ Lý Pháp Lý).

Chương Việt Nam bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Toàn cảnh thị trường mua bán và sáp nhập bất động sản,
 • Pháp luật và các quy định về mua bán và sáp nhập bất động sản,
 • Quy trình giao dịch điển hình,
 • Chấp thuận và rút lại chấp thuận,
 • Thuế và các hình thức mua lại,
 • Các giao dịch tư nhân hóa,
 • Các giao dịch tư nhân hóa,
 • Thẩm định pháp lý,
 • Vi phạm hợp đồng,
 • Tài trợ tài chính,
 • Các phương án đầu tư chung, và
 • Các nội dung cập nhật và xu hướng thị trường.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt