Chương Việt Nam | Báo Cáo ESG ASIA 2022 | IFLR

 

  • 2022
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Chương Việt Nam của Báo cáo IFLR ESG ASIA năm 2022 nêu bật các phương án giải quyết được đề xuất trong thời gian gần đây nhằm thúc đẩy việc thực hành ESG tốt nhất tại Việt Nam, bao gồm các phương án giải quyết về lập pháp và chính sách, việc phát triển chỉ số mới và ra mắt trái phiếu xanh trong Báo cáo IFLR ESG ASIA năm 2022.

Các tác giả: Luật sư thành viên Trương Nhật Quang, luật sư thành viên Nguyễn Văn Hải, và luật sư cộng sự cấp cao Nguyễn Duy Dương.

Chương Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

  • Sơ lược quy định của pháp luật Việt Nam về ESG (các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp),
  • Phát triển chính sách ESG,
  • Các hoạt động đầu tư tập trung vào các vấn đề ESG tại Việt Nam,
  • Triển vọng của ESG tại Việt Nam.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt