Chương Việt Nam | 2021 International Arbitration Review | Ấn Bản Lần Thứ 12

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Chương Việt Nam của ấn phẩm International Arbitration Review 2021 phân tích tổng quan về các sự kiện pháp lý xảy ra ở Việt Nam trong năm qua cùng những bước phát triển trong thời gian gần đây về thủ tục trọng tài ở Việt Nam và lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất về hoạt động trọng tài quốc tế ở Việt Nam để đưa ra bình luận.

Nội dung chương Việt Nam do luật sư thành viên Đỗ Khôi Nguyên của YKVN (văn phòng Singapore) soạn thảo.

Ấn phẩm này sẽ rất hữu ích cho các học giả, nhà đầu tư, luật sư và các cá nhân, tổ chức quan tâm đến hệ thống trọng tài của Việt Nam cũng như các hoạt động thương mại và đầu tư khác cả trên phạm vi trong nước và quốc tế có thể có điều khoản trọng tài.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt