YKVN vào danh sách đề cử rút gọn Giải thưởng Benchmark Litigation 2023 Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

April 26, 2023

YKVN vinh dự được chọn vào danh sách đề cử rút gọn cho Giải thưởng Benchmark Litigation 2023 Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 9 trong bốn hạng mục: 

  • Công Ty Luật của Năm Lĩnh Vực Trọng Tài Quốc Tế 
  • Luật Sư của Năm Lĩnh Vực Trọng Tài Quốc Tế: Đặng Khải Minh 
  • Công Ty Luật Việt Nam của Năm 
  • Luật Sư Việt Nam của Năm: Trương Trọng Nghĩa 

Kết quả giải thưởng sẽ được công bố tại website của Benchmark Litigation vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. 

Xem toàn bộ danh sách đề cử rút gọn tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt