YKVN t hào luật vấn cho 2 giao dịch đạt giải “Giao dịch của nămtại Giải thưởng Pháp Châu Á năm 2022”

YKVN t hào luật vấn cho 2 giao dịch đạt giải “Giao dịch của nămtại Giải thưởng Pháp Châu Á năm 2022”.

  • Giao dịch Cphần nhân của năm: Giao dịch Kuehne + Nagel mua lại Apex International với giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ

Nhóm luật của vấn YKVN trong giao dịch do luật thành viên Trương Nhật Quang Nguyễn Văn Hải làm đồng trưởng nhóm.

  • Giao dịch mua bán & sáp nhập của năm (khu vực Nam Á Đông Nam Á)

Nhóm luật vấn của YKVN trong giao dịch do luật thành viên Lê Thị Lộc làm trưởng nhóm.

Chúng tôi chúc mừng tất cả các bên trong giao dịch các luật vấn trong các giao dịch này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ALM sự công nhận đáng quý này. 

 

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI THƯỞNG PHÁP LÝ CHÂU Á 2022:

Giải thưởng Pháp lý Châu Á được tổ chức bởi Law.com International. Là một trong những giải thưởng nổi tiếng nhất Châu Á dành cho các công ty luật hàng đầu, Giải thưởng Pháp lý Châu Á vinh danh các giao dịch tư vấn xuất sắc nhất trong khu vực. Trên phạm vi các lĩnh vực và hành nghề tư vấn, Giải thưởng ghi nhận các giao dịch và vụ việc nổi bật và phức tạp nhất ở Châu Á trong mảng pháp lý. 

Xem danh sách đầy đủ các công ty được vinh danh tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt