Thông báo Chương trình Học bổng khuyến học 2019-2020 của YKVN

Tiếp nối thành công của Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN trong các năm vừa qua, Công ty Luật YKVN tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng Khuyến học YKVN năm 2019 – 2020 dành cho sinh viên luật hệ chính quy đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ tại scholarship.hn@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Hà Nội) hoặc tại scholarship.hcm@ykvn-law.com (đối với các bạn sinh viên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 22 tháng 12 năm 2019. Để có thêm thông tin chi tiết, điều kiện và cách thức nộp hồ sơ đối với Chương trình Học bổng khuyến học 2019-2020 của YKVN, vui lòng xem tệp PDF đính kèm thông báo này.

YKVN_Scholarship_Plan_2019-2020

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt