Hội thảo Trực Tuyến: Những điểm đáng lưu ý từ các vụ việc phức tạp trong thời gian gần đây | Cách thức hoạt động hiệu quả hơn cho các hãng luật trong giai đoạn Covid | Ngày 8-10 tháng 9 năm 2020

Quý Khách Hàng và Quý Luật Sư Đồng Nghiệp thân mến,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo YKVN sẽ đồng tổ chức và trình bày tại hai phiên của Diễn Đàn Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp (In-House Community) tại Việt Nam 2020 được tổ chức theo hình thức hội thảo trực tuyến vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020 và Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Lưu ý:Việc đăng ký tham dự hội thảo không áp dụng cho luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và các công ty thẩm định cũng như các công ty tư vấn không đồng tổ chức. 

Để biết thêm thông tin và nếu cần hỗ trợ, quý vị vui lòng liên hệ: Ông Laurent Tam NGUYEN, Giám Đốc Marketing

YKVN, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (84-28) 3822 3155  M: +84(0)937510095  E : laurent.nguyen@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt