Nghị Định số 155/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế

  • 2018
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Tại Việt Nam, dược sĩ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nghị định mới số 155/2018/NĐ-CP ghi nhận vai trò quan trọng này bằng cách cho phép dược sĩ tiếp nhận thông tin thuốc từ các đại diện y tế. Bản tin này bao gồm nội dung trao đổi về những tiến bộ tích cực này với những nhận xét và phân tích bổ sung từ luật sư Eli Mazur và Ngô Minh Hưng, các luật sư YKVN trong lĩnh vực dược.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt