Luật điều hành YKVN Trương Nhật Quang vừa được Cộng Đồng Luật Doanh Nghiệp (In-House Community, “IHC”) công nhận Luật của năm 2021”

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng Luật sư điều hành YKVN Trương Nhật Quang vừa được Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp (In-House Community, “IHC”) công nhận là “Luật sư của năm 2021”. Danh hiệu này hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn và đánh giá của Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp. 

Theo nhận xét của một cán bộ pháp chế doanh nghiệp: “Luật sư Quang không chỉ là một luật sư giỏi mà còn góp phần đáng kể cho sự nghiệp phát triển của thế hệ luật sư tương lai”. 

Xin chúc mừng luật sư Quang đã đạt giải thưởng danh dự này và cảm ơn luật sư vì những đóng góp không ngừng cho ngành luật. 

  

GIỚI THIỆU VỀ CỘNG ĐỒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP (IN-HOUSE COMMUNITY) 

Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp là cộng đồng kết nối các chuyên gia pháp lý và tuân thủ nội bộ các doanh nghiệp từ Châu Á, Trung Đông và Nam Phi. Giải thưởng được công nhận dựa trên kết quả khảo sát của Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp tại Châu Á, Trung Đông và Nam Phi từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. 

  

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN: 

T: (+84-28) 3 822 3155

marketing@ykvn-law.com  

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt