Luật Sư Cố Vấn Nguyễn Văn Hải, YKVN: Luật sư duy nhất được IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh trong cả hai lĩnh vực Thị Trường Vốn và Phát Triển Dự Án tại Việt Nam

Xin chúc mừng Luật Sư Cố Vấn Nguyễn Văn Hải là Luật sư duy nhất được danh sách IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh trong cả hai lĩnh vực Thị Trường Vốn và Phát Triển Dự Án tại Việt Nam.

Danh sách IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 lần đầu tiên công nhận các cá nhân hành nghề luật đã thể hiện khả năng lãnh đạo vượt trội và nhận được những đánh giá tích cực nhất từ ​​các đồng nghiệp và khách hàng của họ tại các quốc gia mà các luật sư hành nghề. Danh sách IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh những luật sư với tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai trong các lĩnh vực mà những luật sư này hành nghề.

IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh thế hệ luật sư kế cận với tầm ảnh hưởng hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp trên khắp khu vực Châu Á. Sau đại dịch, các Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á sẽ đi đầu trong công cuộc thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt trong ngành luật tại khu vực Châu Á.

Về danh sách IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á

Danh sách IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 được nhóm nghiên cứu IFLR1000 chọn lọc từ danh sách hơn 2.000 hồ sơ luật sư tham dự. Các luật sư được lựa chọn là những người đã tạo ra ảnh hưởng nhất định đến thị trường mà họ hoạt động trong năm 2020 – với các giao dịch có ảnh hưởng, tạo thành các tiền lệ trong các lĩnh vực hành nghề mà IFLR1000 xem xét. Những luật sư này cũng nhận được những đánh giá tích cực từ ​​các đồng nghiệp và khách hàng, cho thấy họ đã sẵn sàng để đến gần hơn với những vị trí hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực tư vấn của họ.

Đường dẫn đến danh sách đầy đủ IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021: tại đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt