Danh sách các Luật sư hàng đầu 2022 | Lĩnh vực Trọng tài | Khu vực Đông Nam Á

  • 2022
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

Tóm tắt

Tổ chức nghiên cứu The Legal 500 đã có kinh nghiệm phân tích năng lực và xếp hạng các công ty và tổ chức luật sư trên toàn thế giới trong 33 năm. Trong đó, bảng xếp hạng trọng tài quốc tế luôn là một trong những nội dung được đọc và sử dụng nhiều nhất và là một trong những lĩnh vực cạnh tranh nhất đối với các cá nhân, công ty và tổ chức trong ngành. 

 

“Danh sách này bao gồm những luật sư được thị trường xem là tiêu chuẩn vàng.” (The Legal 500) 

 

Danh sách các luật sư hàng đầu chuyên về trọng tài của Đông Nam Á năm 2022 vinh danh nhóm luật sư thành viên của YKVN bao gồm Luật sư Thành viên Đặng Khải Minh, Luật sư Thành viên Cao cấp Trương Trọng Nghĩa, Luật sư Thành viên Lưu Tiến Dũng, Luật sư Đỗ Khôi Nguyên và Luật sư Phạm Minh Thắng. 

 

Ấn phẩm cũng bao gồm bài phỏng vấn ngắn với Luật sư Thành viên Đặng Khải Minh và Luật sư Thành viên Cao cấp Trương Trọng Nghĩa. 

 

Bên cạnh Việt Nam, danh sách cũng vinh danh các luật sư hàng đầu tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Brunei và Campuchia. 

X
Contact Us

Send a message to YKVN