Cập Nhật COVID-19 | Chỉ Thị Giãn Cách Xã Hội | Việt Nam

Chỉ thị giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19 trên phạm vị toàn quốc

Quý Khách Hàng và Quý Luật Sư Đồng Nghiệp thân mến,

Tiếp theo bảng tin cập nhật Covid-19 mới nhất của chúng tôi liên quan đến Chỉ Thị Số 15/CT-TTg về Quyết Liệt Thực Hiện Đợt Cao Điểm Phòng, Chống Dịch COVID-19 (“Chỉ Thị 15”) (*) và Chỉ Thị Số 16/CT-TTg về Thực Hiện Các Biện Pháp Cấp Bách Phòng, Chống Dịch COVID-19 (“Chỉ Thị 16”) (**), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức công bố đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 theo Quyết Định Số 447/QD-TTg (“Quyết Định 447”).

Các biện pháp theo quy định để đối phó với dịch Covid-19 bao gồm việc thực hiện nghiêm túc Chỉ Thị 15 và Chỉ Thị 16 được ban hành theo Quyết Định 447. Để hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ Thị 15 và Chỉ Thị 16, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công Văn Số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 (“CV 2601”).

Bản tin cập nhật này tóm tắt những nội dung chính theo Chỉ Thị 15, Chỉ Thị 16, Quyết Định 447 và CV 2601.

(*) Xem: https://ykvn-law.com/ykvn-covid-19-update-directive-15/

(**) Xem: https://ykvn-law.com/covid-19-update-social-distancing-in-vietnam-directive-16/

Tổng quan

 • Theo Chỉ Thị 15 và Chỉ Thị 16, giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc đã được áp dụng trong thời gian 15 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trong thời điểm này, đây là biện pháp chủ chốt để đối phó dịch bệnh Covid-19; và
 • Theo Quyết Định 447, Covid-19 đã được xác định là đại dịch quốc gia và Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch Bệnh được thành lập, do Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban. Ủy ban có thể (ngoài các nội dung khác) quyết định huy động, trưng dụng nguồn lực của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả khu vực kinh tế tư nhân) và cá nhân để ứng phó với đại dịch trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội công bố theo đề nghị của Thủ Tướng Chính Phủ hoặc trong trường hợp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội không công bố tình trạng khẩu cấp, do Chủ Tịch Nước công bố.

Giãn cách xã hội ở Việt Nam có nghĩa là:

 • Tự nguyện thực hiện giãn cách xã hội trên cơ sở đơn vị gia đình hoặc đơn vị xã hội;
 • Các nhà máy phải bảo đảm khoảng cách an toàn, quy định về đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên;
 • Người dân được yêu cầu ở nhà và không được ra ngoài trừ những trường hợp cần thiết, cụ thể là, (1) để mua thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác, (2) để đáp ứng các nhu cầu cấp cứu y tế hoặc khám chữa bệnh, (3) trong trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, (4) làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và các nhà máy, cơ sở cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu (***), và (5) trong trường hợp khẩn cấp khác;
 • Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng; và
 • Nghiêm cấm tụ tập từ 2 người trở lên ngoài phạm vi công ty, trường học, bệnh viện và các địa điểm công cộng và các hoạt động và sự kiện tập trung hơn 20 người trong không gian kín.

(***) Các nhà máy và các cơ sở cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu bao gồm (i) các nhà máy và cơ sở sản xuất, (ii) các công trình giao thông và công trình xây dựng, (iii) cơ sở kinh doanh cung cấp các dịch vụ và hàng hóa thiết yếu (như thực phẩm, thuốc men; xăng dầu, khí đốt; điện; nước; nhiên liệu, v.v.) và (iv) các cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng hoặc dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (như văn phòng công chứng, công ty luật, văn phòng đăng ký quyền sở hữu tài sản, văn phòng đăng ký giao dịch bảo đảm, v.v.), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám, chữa bệnh, dịch vụ tang lễ … Các nhà máy, cơ sở nêu trên được tiếp tục hoạt động.

Các biện pháp được áp dụng bao gồm:

 • Các cơ quan nhà nước được yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện chế độ làm việc tại nhà và khuyến khích tổ chức họp trực tuyến (****);
 • Tạm dừng đa số hoạt động vận tải hành khách công cộng;
 • Cấm di chuyển từ các vùng dịch đến các tỉnh và thành phố khác, ngoại trừ vì những lý do cần thiết, hạn như giao thực phẩm hoặc vận chuyển công nhân và nguyên liệu sản xuất;
 • Tạm dừng nhập cảnh qua cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ đối với du khách dọc biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Việc xuất, nhập cảnh của du khách qua các cửa khẩu quốc tế dọc theo biên giới trên đất liền được kiểm soát chặt chẽ. Du khách đến từ Lào và Campuchia sẽ được cách ly 14 ngày; và
 • Các công ty bảo hiểm không được giới thiệu và cung cấp các chính sách bảo hiểm liên quan đến dịch Covid-19 vì việc điều trị y tế đang được Chính Phủ hỗ trợ miễn phí.

(****) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã quy định cụ thể không quá 1/3 cán bộ của các cơ quan Nhà nước sẽ làm việc tại cơ quan. Yêu cầu này không áp dụng cho lực lượng vũ trang và cán bộ y tế, những lực lượng này tiếp tục làm việc tại cơ quan.

Chúng tôi mong quý vị hiểu rằng YKVN luôn chú trọng sức khỏe và sự an toàn của quý khách hàng và đội ngũ luật sư. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với luật sư thành viên đang làm việc với quý vị hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ covid19taskforce@ykvn-law.com.

Stay safe.

YKVN Covid19 Taskforce

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt