Cập Nhật COVID-19 | Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch COVID-19 | Việt Nam

Các Biện Pháp Hỗ Trợ Của Nhà Nước cho Người Dân và Doanh Nghiệp Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch COVID-19

Quý Khách Hàng và Quý Luật Sư Đồng Nghiệp thân mến,

Trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, phần lớn người dân và doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với việc thu nhập bị giảm sút, ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống của người dân trong mức độ chi tiêu tối thiểu và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trước tình hình đó, vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị Quyết Số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Gói hỗ trợ ước tính trị giá 62 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,66 tỷ USD) và được dự kiến sẽ hỗ trợ cho 20 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn quốc (*).

Đối Tượng Nhận Hỗ Trợ

Chính sách nhằm hỗ trợ 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là những người có thu nhập thấp:

Đối Tượng Nhận Hỗ Trợ Biện Pháp Hỗ Trợ Phương Thức Hỗ Trợ
1/ Hộ nghèo và hộ cận nghèo (**) Hỗ trợ tiền mặt 250.000 VND/người/tháng Hỗ trợ một lần cho 3 tháng
2/ Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (bao gồm người phục vụ trong chiến tranh Việt Nam) Hỗ trợ tiền mặt 500.000 VND/người/tháng Hỗ trợ một lần cho 3 tháng
3/ Đối tượng mất việc làm và không được hưởng trợ cấp mất việc làm Hỗ trợ tiền mặt 1.000.000 VND/người/tháng Hỗ trợ theo tháng
4/ Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh Hỗ trợ tiền mặt 1.000.000 VND/hộ/tháng Hỗ trợ theo tháng
5/ Người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên Hỗ trợ tiền mặt 1.800.000 VND/người/tháng Hỗ trợ theo tháng
6/ Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 Được vay không cần tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với người lao động không quá 3 tháng

(**) Tiêu chí quan trọng để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo là thu nhập bình quân đầu người hàng tháng. Trong đó, hộ nghèo và hộ cận nghèo bao gồm hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 700.000 đồng trở xuống ở nông thôn và hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người tháng từ 900.000 đồng trở xuống ở thành thị.

Thực hiện

Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh và Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam sẽ giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chính sách được ban hành theo Nghị Quyết Số 42/NQ-CP.

  • Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các hộ gia đình, người dân và công ty đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại các tỉnh, thành phố liên quan. Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bố trí từ ngân sách địa phương và ngân sách trung ương; và
  • Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam sẽ giải ngân gói tín dụng không tính lãi lên đến 16 nghìn tỷ đồng để Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cho các công ty đủ điều kiện thuộc mục 6 nêu trên vay.

Chúng tôi mong quý vị hiểu rằng YKVN luôn chú trọng sức khỏe và sự an toàn của quý khách hàng và đội ngũ luật sư. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với luật sư thành viên đang làm việc với quý vị hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ covid19taskforce@ykvn-law.com.

Stay safe.

YKVN Covid19 Taskforce

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt