Covid – 19 và Bất Khả Kháng Trong Bối Cảnh Pháp Luật Việt Nam và Áp Dụng

  • 2020
  • English

Tóm tắt

Sau sự bùng phát của chủng vi rút mới, Covid-19, các hoạt động trên thế giới hầu hết đều tạm thời bị ngưng trệ kể từ khi dịch bệnh được phát hiện lần đầu và lây lan tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bản tin cập nhật về Covid-19 này đề cập đến việc làm rõ việc dịch bệnh Covid-19 có thể cấu thành Sự Kiện Bất Khả Kháng theo pháp luật Việt Nam hay không, theo đó trọng tâm cụ thể là Lĩnh Vực Năng Lượng và các dự án phụ thuộc vào các văn kiện tài trợ dự án quốc tế.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt