Chuyên Chương Về Việt Nam | Báo Cáo Healthcare Law Review 2020 – Ấn bản lần thứ 4

  • 2020
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Báo cáo “Healthcare Law Review” là một báo cáo phát hành thường niên chuyên ngành pháp luật về y tế trình bày các phân tích của chuyên gia luật và các nội dung pháp lý chuyên sâu từ các quốc gia tiêu biểu trên toàn cầu. Báo cáo thường niên này do Law Business Research phát hành.

 

Chuyên Chương về  Việt Nam mang lại một cái nhìn tổng thể về hệ thống y tế Việt Nam bao gồm nền kinh tế, thuốc cơ bản/gia đình, bệnh viện và hệ thống cơ sở y tế, cấp phép, trách nhiệm do bất cẩn… liên quan đến mọi nội dung nhà đầu tư cần biết để đầu tư vào hoạt động chăm sóc sức khỏe.

 

Chuyên chương hữu ích đối với các nhà nghiên cứu học thuật, nhà đầu tư, luật sư, và những người có mối quan tâm chung đến hiện trạng hệ thống y tế của Việt Nam cũng như người nước ngoài cân nhắc Việt Nam như một điểm lựa chọn an dưỡng khi về hưu.

 

Phần chuyên chương này được Luật sư thành viên Eli Mazur và các luật sư cộng sự Nguyễn Thị Thùy Mỵ và Nguyễn Phước Hằng của YKVN thực hiện.

 

Quý đọc giả có thể tìm đọc toàn bộ bản báo cáo Healthcare Law Review 2020 ấn bản lần thứ 1 tại: https://thelawreviews.co.uk/edition/1001532/the-healthcare-law-review-edition-4.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt