Chương Việt Nam | Xu Hướng Phát Triển 2021| Hoạt Động Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập | Chambers

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Các luật sư thành viên Diệp Hoài Nam, Dương Thu Hà, Vũ Dũng và Nguyễn Thu Hằng của YKVN chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của họ về xu hướng phát triển của thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) hiện nay và các giao dịch M&A gần đây tại Việt Nam trong chương về Việt Nam, Báo cáo Xu hướng Phát triển M&A năm 2021 của tạp chí Chambers.

 

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

  • Năm 2020: Những bài học kinh nghiệm cho năm 2021 và các nội dung khác,
  • Các điều khoản giao dịch,
  • Quản trị doanh nghiệp, môi trường, và xã hội. và
  • Triển vọng cho năm 2021.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt