Chương Việt Nam | The Healthcare Law Review 2021 – Ấn Bản Lần Thứ Năm

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Chuyên Chương về Việt Nam của ấn phẩm “The Healthcare Law Review 2021” mang lại một cái nhìn tổng thể về hệ thống y tế Việt Nam bao gồm nền kinh tế, thuốc cổ truyền/thuốc gia truyền, bệnh viện và hệ thống cơ sở y tế, việc cấp phép, trách nhiệm do bất cẩn, v.v. liên quan đến tất cả những nội dung nhà đầu tư cần biết để đầu tư vào hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Phần chuyên chương này được luật sư thành viên Eli Mazur và các luật sư cộng sự Nguyễn Thị Thùy Mỵ và Nguyễn Phước Hằng của YKVN soạn thảo.

Ấn phẩm “Healthcare Law Review” là một báo cáo pháp lý toàn cầu được phát hành hằng năm tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mang đến cho các chuyên gia pháp lý nội dung phân tích và kiến thức chuyên môn sâu rộng từ các khu vực tài phán quan trọng nhất trên toàn thế giới. Ấn phẩm “Healthcare Law Review” do tạp chí Law Business Research xuất bản.

Chuyên chương này sẽ rất hữu ích cho các học giả, nhà đầu tư, luật sư và những cá nhân, tổ chức quan tâm đến hiện trạng của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng như người nước ngoài hướng đến Việt Nam là điểm đến cho người nghỉ hưu.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt