Chương Việt Nam | Ngân Hàng & Tài Chính | Chambers 2019 – Ấn Bản Lần Thứ Hai

  • 2019
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Luật Sư Thành Viên Vũ Dũng và Nguyễn Thu Hằng, Luật Sư Cộng Sự Trần Ngọc Hà và Trần Hoài Nam đã đóng góp chương về Pháp Luật Việt Nam và Thực Tiễn áp dụng đối với lĩnh vực Ngân Hàng & Tài Chính trong năm 2019 (Ấn bản lần thứ 2) của Tạp chí Chambers and Partners phát hành.

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau::

  • Toàn Cảnh Thị Trường Cho Vay,
  • Các Tổ Chức Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Tài Trợ Tài Chính,
  • Rà Soát Cấu Trúc và Quy Định Pháp Luật,
  • Thuế,
  • Bảo Lãnh và Bảo Đảm,
  • Thực Hiện Giao Dịch,
  • Phá Sản và Mất Khả Năng Thanh Toán, và
  • Tài Trợ Dự Án.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt