Chương Việt Nam | Báo Cáo Mua Bán & Sáp Nhập IFLR 2021

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Báo Cáo Mua Bán & Sáp Nhập IFLR 2021 mang đến những góc nhìn sắc nét trên phạm vi quốc tế và quốc gia về xu hướng M&A trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

 

Các luật sư thành viên của YKVN, Trương Nhật Quang, Lê Thị Lộc và Nguyễn Ngọc Bích Trâm hân hạnh được đóng góp nội dung trong chương Việt Nam của ấn phầm.

 

Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các giao dịch có quy mô lớn nhất trong nước, báo cáo đã thể hiện nổi bật các xu hướng chính của thị trường mua bán và sáp nhập tại Việt Nam cũng như các khía cạnh pháp lý chính đang có những tác động đáng kể đến thị trường này.

 

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

  • Covid-19 và kế hoạch phục hồi,
  • Thay đổi pháp luật và chính sách,
  • Các quy tắc thị trường,
  • Mua bán & sáp nhập các công ty đại chúng,
  • Mua bán & sáp nhập thông qua chào bán riêng lẻ, và
  • Định hướng tương lai.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt