Chương Việt Nam | Báo Cáo M&A IFLR 2022

  • 2022
  • Tiếng Anh

Summary

Báo Cáo Về Lĩnh Vực Mua Bán & Sáp Nhập Trên Toàn Cầu Năm 2022 của IFLR mang đến bức tranh toàn diện về lĩnh vực mua bán và sáp nhập đang chuyển mình mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu thông qua những ý kiến trao đổi và phân tích của các luật sư hàng đầu trên thế giới về thực tế tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi họ hành nghề.

Trong chuyên chương Việt Nam của Báo Cáo Về Lĩnh Vực Mua Bán & Sáp Nhập Năm 2022 của IFLR, luật sư Trương Nhật Quang và luật sư Lê Thị Lộc chia sẻ hiểu biết chuyên sâu về sự phát triển hiện nay cũng như các giao dịch tiêu biểu gần đây trong lĩnh vực Mua Bán & Sáp Nhập.

Chương Việt Nam bao gồm các nội dung về:

  • Phương án phục hồi nền kinh tế,
  • Những thay đổi về pháp luật và chính sách,
  • Các tiêu chuẩn thị trường,
  • Mua bán & sáp nhập các công ty đại chúng,
  • Mua bán & sáp nhập thông qua chào bán riêng lẻ, và
  • Triển vọng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt