Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam: Liệu các quy định mới được đề xuất để thúc đẩy hay kiểm soát chặt chẽ hơn sự phát triển của thị trường?

Việc một doanh nghiệp cắt tóc, gội đầu địa phương với vốn chủ sở hữu 20 tỷ VND huy động được 738 tỷ VND thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã thúc đẩy các cơ quan quản lý Việt Nam xem [...]