Luật Sư Cố Vấn Nguyễn Văn Hải, YKVN: Luật sư duy nhất được IFLR – Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh trong cả hai lĩnh vực Thị Trường Vốn và Phát Triển Dự Án tại Việt Nam

Xin chúc mừng Luật Sư Cố Vấn Nguyễn Văn Hải là Luật sư duy nhất được danh sách IFLR - Luật Sư Trẻ Tiêu Biểu Hàng Đầu Châu Á 2021 vinh danh trong cả hai lĩnh vực Thị Trường Vốn và Phát Triển Dự Án [...]