Hội Thảo Trực Tuyến: Những điểm đáng lưu ý từ các vụ việc phức tạp trong thời gian gần đây | Cách thức hoạt động hiệu quả hơn cho các hãng luật trong giai đoạn Covid | Ngày 8-10 tháng 9 năm 2020

Chúng tôi xin trân trọng thông báo YKVN sẽ đồng tổ chức và trình bày tại hai phiên của Diễn Đàn Cộng Đồng Luật Sư Doanh Nghiệp (In-House Community) tại Việt Nam 2020 được tổ chức theo hình thức [...]