Nghị Định số 155/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế

Tại Việt Nam, dược sĩ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nghị Định mới số 155/2018/NĐ-CP ghi nhận vai trò quan trọng này bằng cách cho phép dược sĩ tiếp nhận [...]